Zarządzenia Dziekana WA

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Dziekana Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+


ZARZĄDZENIE NR 12 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Programowej.


ZARZĄDZENIE NR 11 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ProgramowejZarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakresu działalności Rady społeczno-gospodarczej przy Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie.


ZARZĄDZENIE NR 8 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Architektury w okresie przedświątecznym

ZARZĄDZENIE NR 8 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Architektury w okresie przedświąteczny.  (format:  pdf, rozmiar:  195 KB)

Treść dostępna cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  15,69 KB)


ZARZĄDZENIE NR 7 Dziekana Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana WA z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zakresu działalności Komisji programowej kierunków kształcenia Wydziału Architektury.

ZARZĄDZENIE NR 7 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana WA z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zakresu działalności Komisji programowej kierunków kształcenia Wydziału Architektury. (format:  pdf, rozmiar:  482 KB)

Treść dostępna cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  15,88 KB)


ZARZĄDZENIE NR 6 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się patogenów na Wydziale Architektury

ZARZĄDZENIE NR 6 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się patogenów na Wydziale Architektury. (format:  pdf, rozmiar:  427 KB)

Treść dostępna cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  16,73 KB)


ZARZĄDZENIE NR 5 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Wydziale Architektury

ZARZĄDZENIE NR 5 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Wydziale Architektury. (format:  pdf, rozmiar:  759 KB)

Treść dostępna cyfrowo. (format:  docx, rozmiar:  18,31 KB)


ZARZĄDZENIE NR 4 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Dziekana Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zakupu sprzętu aparaturowego do celów artystycznych, dydaktycznych oraz badawczych i naukowych ze środków finansowych Wydziału Architektury. (format:  pdf, rozmiar:  605 KB)

Treść dostępna cyfrowo (format:  docx, rozmiar:  17,93 KB)Zarządzenie Dziekana WA nr 2 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie zakresu działalności Komisji programowej kierunków kształcenia Wydziału Architektury


Zarządzenie Dziekana WA nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opiekuństwa nad pracami dyplomowymi na kierunku Architektura oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na studiach S1, S2 i N2