Zarządzenia Dziekana WA


Zarządzenie Dziekana WA nr 2 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie zakresu działalności Komisji programowej kierunków kształcenia Wydziału Architektury


Zarządzenie Dziekana WA nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opiekuństwa nad pracami dyplomowymi na kierunku Architektura oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na studiach S1, S2 i N2