dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

Kościół pw. NMP w Chojnie. Remont elewacji - 2017 r.

Zadanie obejmuje kompleksowy remont i rewaloryzację elewacji średniowiecznego kościoła, którego autorstwo przypisywane jest Henrykowi Brunsbergowi ze Szczecina - z restauracją bardzo bogatego wystroju plastycznego w postaci lizen, wimperg, gzymsów oraz ślepego maswerki.

Projekt remontu elewacji cześć 1 (format:  pdf, rozmiar:  824 KB)

Projekt remontu elewacji część 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,32 MB)


Remont elewacji skrzydła wschodniego oraz skrzydła południowego dawnego klasztoru cystersów w Bierzwniku - 2017 r.

Zadanie objęło wykonanie badań architektonicznych oraz  kompleksowy remont i rewaloryzację elewacji skrzydeł: wschodniego i południowego dawnego klasztoru cystersów w Bierzwniku z restauracją przypór wraz detalem, części otworów okiennych i portalu wejściowego jak również budowę dwóch nowych szczytów.