Lista studentów Szkoły Doktorskiej ZUT

Imię i NazwiskoRoboczy tytuł pracy doktorskiejPromotor / Opiekun naukowyData rozpoczęcia studiów
mgr inż. arch. Michał Wojciech Kiszkielis Ekologiczne aspekty w zabudowie mieszkaniowej na przykładzie miasta Szczecina

Promotor: dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT  

Promotor: pomocniczy dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
październik 2019r.        
mgr inż. arch. Marta Karmiłowicz Mieszkanie w budynku wysokim i wysokościowym na tle struktury funkcjonalnej i przestrzennej takich budynków dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT październik 2019r.
mgr inż. arch. Rafał ObuchowiczOptymalizacja formy architektonicznej budynków ze zintegrowaną instalacją wiatrowądr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUTpaździernik 2022r.