Lista studentów Szkoły Doktorskiej ZUT

Imię i NazwiskoRoboczy tytuł pracy doktorskiejPromotor / Opiekun naukowyData rozpoczęcia studiów
mgr inż. arch. Michał Wojciech Kiszkielis Ekologiczne aspekty w zabudowie mieszkaniowej na przykładzie miasta Szczecina

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki.  

Promotor: pomocniczy dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
październik 2019r.        
mgr inż. arch. Marta Karmiłowicz Mieszkanie w budynku wysokim i wysokościowym na tle struktury funkcjonalnej i przestrzennej takich budynków dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT październik 2019r.