Sprawy studenckie - godziny pracy

DZIEKANAT CZYNNY DLA STUDENTÓW: 

 

studia stacjonarne:  
  •  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1000 - 1300 (w środy dziekanat nieczynny)

 

studia niestacjonarne:
  • 15.10.2022 r. w godzinach 900 - 1200

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW: 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

  •  poniedziałki (1000-1200), wtorki (1100-1300), piątki (1000-1200)

(ul. Żołnierska 50, p. 113)