Lista zakończonych przewodów doktorskich

Imię i NazwiskoTytuł rozprawyPromotorRecenzenciStreszczenieUchwała i Data nadania stopnia doktora
mgr inż. arch. Jakub Bil Wykorzystanie metody Evidence Based Design w procesie modernizacji szpitali psychiatrycznych dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT 

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;

dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak, prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
10.2015

mgr inż. arch. Jakub Gołębiewski.  

Perspektywy rewitalizacji Międzyodrza w Szczecinie przy zastosowaniu tymczasowych interwencji przestrzennychprof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 

dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW, Wydział Architektury Politechniki
06.2016
mgr inż. arch. Dorota Janisio – Pawłowska Ewolucja myśli architektonicznej w obiektach sakralnych na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski

prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej  Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;

dr hab. Andrzej Majdowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.2016
mgr inż. arch. Piotr Brzeziński Kujawsko-pomorskie wieże ciśnień – stan zasobu, systematyka i współczesna rola w przestrzeni

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW, Wydział Architektury  Politechniki
11.2017
mgr inż. arch. Anita Wszołkowska-Szewczyk Alternatywna metoda ustalania parametrów nowej zabudowy

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel Świtalska

prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski,  Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

06.2018
mgr inż. arch. Jan Janusz Model rozwoju obszarów zabudowy jednorodzinnej i jego zastosowanie w projektowaniu urbanistycznym

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz 

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Wydział Architektury Politechniki
09.2019
mgr inż. arch. Karol Kowalski Modelowanie parametryczne w projektowaniu obiektów architektonicznych o formie swobodnej dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT  

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Wydział Architektury Politechniki
09.2019
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004 dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej;

dr hab. inż. arch. Anna Bać, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
09.2019
mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;

dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. PŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
07.2019
mgr inż. arch. Agnieszka Wiktoruk Projekty i realizacje architektów zatrudnionych w Państwowym Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego – Miastoprojekt-Szczecin w latach 1949-1989. Próba oceny w kontekście osiągnięć architektury polskiej dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej:

recenzja A.Wiktoruk - prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

dr hab. inż. arch. Kinga Racoń – Leja, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej:

recenzja A.Wiktoruk - dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK


streszczenie w jęz. polskim

streszczenie w jęz. angielskim

05.2021

Uchwała o nadaniu stopnia doktora (format:  pdf, rozmiar:  448 KB)

mgr inż. arch. Piotr Gradziński Zastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA) w projektowaniu architektury domów jednorodzinnych.

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Leszek Świątek

recenzja P. Gradziński - prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski (format:  pdf, rozmiar:  280 KB)

recenzja P. Gradziński - dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB (format:  pdf, rozmiar:  190 KB)

streszczenie w jęz. polskim (format:  pdf, rozmiar:  111 KB)

streszczenie w jęz. angielskim (format:  pdf, rozmiar:  73 KB)

12.2021

Uchwała o nadaniu stopnia doktora (format:  pdf, rozmiar:  445 KB)

mgr inż. arch. Alicja Cykalewicz - TymbarskaWybrane modernistyczne wzorce w architekturze niemieckiej na początku XX wieku i ich realizacja na terenie Pomorza Zachodniegoprof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski

recenzja A. Cykalewicz - Tymbarska - prof. dr hab inż. arch. Maria Sołtysik (format:  pdf, rozmiar:  8,28 MB)

recenzja A. Cykalewicz - Tymbarska - prof. dr hab inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (format:  pdf, rozmiar:  242 KB)

streszczenie w jęz. polskim (format:  pdf, rozmiar:  3,77 MB)

streszczenie w jęz. angielskim (format:  pdf, rozmiar:  3,71 MB)

03.2022

Uchwała o nadaniu stopnia doktora (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

Uchwała  w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (format:  pdf, rozmiar:  245 KB)

mgr inż. arch. Alicja ŚwitalskaMetoda oceny dynamiki rozwoju przestrzennego na przykładzie Polic

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT.

streszczenie w jęz. polskim (format:  pdf, rozmiar:  718 KB)

streszczenie w jęz. angielskim (format:  pdf, rozmiar:  690 KB)

recenzja A. Świtalska - prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (format:  pdf, rozmiar:  1,64 MB)

recenzja A. Świtalska - prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg (format:  pdf, rozmiar:  182 KB)

01.2023

Uchwała o nadaniu stopnia doktora (format:  pdf, rozmiar:  430 KB)