Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Kadra:
prof. dr hab. inż. arch. Marzęcki Waldemar - Kierownik Katedry
dr hab. inż. arch. Zwoliński Adam, prof. ZUT
dr hab. inż. arch.  Czyńska Klara, prof. ZUT
dr hab. inż. arch. Rubinowicz Paweł, prof. ZUT
dr inż. arch.  Czekiel-Świtalska Elżbieta
dr inż. arch. Zimnicka Agnieszka
dr inż. arch. Gazińska Olga
mgr inż. arch. Heigel Mikołaj
 

Kontakt

ul. Żołnierska 50  
71-210 Szczecin  
Tel.: 91 449 56 79

e-mail: kuipp@zut.edu.pl

www: zupriz.zut.edu.pl