Kontakt z dziekanatem

Imię i nazwiskoadres e-mailTelefon
mgr Ewa Bizoń - PożyczkaKierownik Dziekanatu

architektura@zut.edu.pl 

91 449-56-76
mgr inż. Magdalena Andrzejak

ARCHITEKTURA S1, N2 oraz ERASMUS

mandrzejak@zut.edu.pl

91 449-56-73

mgr Marzena Malucha

 

STYPENDIA oraz:

PAWiO S1/S2, ARCHITEKTURA S2

mmalucha@zut.edu.pl

91 449-59-92

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW:

Kierunek Architektura i PAWiO STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia na kierunkach architektura (S1, S2 i N2), PAWiO (S1, S2) - dr inż. arch. Mariusz Tuszyński, poniedziałki (1100-1300), środy (1000-1200), piątki (1000-1200), tel. 91 449-55-24, (ul. Żołnierska 50, p. 113).