Władze wydziału

   Dziekan Wydziału Architektury
   Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Zdjęcie Dziekana Wydziału Architektury ZUT dr hab. inż. arch. prof. ZUT GRZEGORZ WOJTKUNZdjęcie Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Architektury ZUT dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI

    dr hab. inż. arch. prof. ZUT

    GRZEGORZ WOJTKUN

    dr inż. arch.

    MARIUSZ TUSZYŃSKI

   Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
   Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
Zdjęcie Prodziekana ds. organizacji i rozwoju ZUT dr hab. inż. arch. ADAM ZWOLIŃSKIZdjęcie Prodziekana ds. organizacji i rozwoju ZUT dr inż. arch. KATARZYNA KRASOWSKA   

    dr hab. inż. arch. prof. ZUT

    ADAM ZWOLIŃSKI

    dr inż. arch.

    KATARZYNA KRASOWSKA