mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz

Konkurs na opracowanie koncepcji makiety starego miasta na płycie rynku w Rawiczu - 2020 r.

Autorzy: mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz, art. rzeźb. dr. Mikołaj Jerczyński

Realizacja: 2020-2021

10.12.2020 – ogłoszenie wyników konkursu  

06.12.2021 – instalacja makiety na rynku w Rawiczu

Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na opracowanie koncepcji makiety Starego Miasta Rawicz na płycie Rynku w Rawiczu oraz udział w wystawie pokonkursowej zorganizowany przez Urząd Miasta w Rawiczu. Na konkurs wpłynęło 6 prac. Praca przeznaczona do realizacji obejmująca opracowanie dokumentacji, wykonanie i zamontowanie makiety starego miasta zgodnie z projektem konkursowym.

Opis sposobu wykonania projektowanej rzeźby, w tym w szczególności techniki wykonania rzeźby.

Makieta starego miasta Rawicza - odlew z brązu.

Proces przygotowania modelu makiety przeznaczonego do odlewu jest czasochłonny i składa się z kilku etapów. Po zaakceptowaniu komputerowego modelu trójwymiarowego powstał wydruk 3d makiety oraz matryce tekstu opisu w języku polskim oraz w języku Braille’a. Na podstawie zaakceptowanego wydruku 3d makiety wraz z matrycami tekstu opisu została przygotowana forma negatywowa (silikonowa) która potrzebna była do zamiany materiału modelarskiego na wosk. Na podstawie modelu woskowego wykonana została forma negatywowa gipsowo-ceramiczna, później wypalona w wysokiej temperaturze w celu wytopienia wosku. Jest tradycyjna metoda wykonywania odlewów brązowych zwana metodą wosku traconego. W formę gipsowo-ceramiczną wlany został brąz. Tak powstały surowy odlew brązowy poddany został dalszej powierzchniowej obróbce i wykończeniu.

Makieta Rawicza – ze względu na rozmiar – została odlana w dwóch częściach i potem zespawana. Poprzez patynowanie i obróbkę końcową uzyskano efekty barwne półcieni. Brązowa makieta miasta (o wymiarach 100x100cm) osadzona została na płycie kamiennej z granitu szarego typu Strzegom, płomieniowanego - tego samego materiału, z którego wykonano pokrycie placu rynku oraz przygotowany wcześniej postument – za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. Kamienna płyta została przytwierdzona do postumentu za pomocą kotew chemicznych. Krawędź płyty kamiennej wystaje poza krawędź makiety na około 2cm.

opracowanie projektu makiety: mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz i art. rzeźb. dr. Mikołaj Jerczyński

druk 3d: Dominik Grzyb

tłumaczenie tekstu na język Braille'a: Dagmara Szymkowiak

produkcja matryc tekstu i Braille'a: FlexRRO

wykonanie odlewu brązowego: Garstka Studio