Adres wydziału

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury

 

ul. Żołnierska 50

71-210 Szczecin

tel.: 91 449 56 76