dr inż. arch. Jakub Gołębiewski

Projekt przebudowy wnętrz Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 17

 

Projekt dotyczy przestrzennego, wizualnego i funkcjonalnego zespolenia wnętrz Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedmiotem projektu jest zespół zróżnicowanych stylowo obiektów wchodzących w skład kompleksu Rektoratu ZUT, w tym wpisanego do rejestru zabytków dawnego domu mieszkalnego dyrektorów i nauczycieli szkół inżynierskich z 1903 r.

W ramach projektu opracowano program prac konserwatorskich i restauratorskich, a następnie zrealizowano przywrócenie najbardziej wartościowych elementów wystroju wnętrz w obiekcie zabytkowym, m.in. oryginalnego wyglądu unikalnej w skali Szczecina klatki schodowej z bogatą polichromią i snycerką. W zabytkowym obiekcie wykonano również rekonstrukcję detalu i kolorystyki bogatych sztukaterii sufitowych.

W części zespołu nieobjętej ochroną konserwatorską zrealizowano współczesny projekt wystroju wnętrz, obejmujący przede wszystkim reprezentacyjny hol wejściowy, przestrzenie komunikacji poziomej i pionowej, a także projekt bistro – kawiarni. W wyniku realizacji projektu budynkom Rektoratu przywrócono należną im rangę, a ważna instytucja publiczna jaką jest Uniwersytet uzyskała odpowiedni standard użytkowy i estetyczny, odpowiadający wymaganiom współczesności.

Prezentacja projektu przebudowy wnętrz Rektoratu ZUT. (format:  pdf, rozmiar:  86 MB)

Projekt wnętrz komunikacji (format:  pdf, rozmiar:  23 MB).

Projekt wnętrza bistro (format:  pdf, rozmiar:  26 MB).

Projekt wnętrza holu. (format:  pdf, rozmiar:  2,51 MB)