dr inż. arch. Halina Rutyna

Projekt wykonawczy konserwatorsko-restauratorski i jego realizacja Podcieniowa kamienica przyrynkowa w Darłowie, plac Kościuszki 17, dz. nr 386, obręb 0010, powiat sławieński, zabytek nr A-758_styczeń 2022.

Kamienica w Darłowie. (format:  pdf, rozmiar:  3,62 MB)


Projekt wykonawczy konserwatorsko-restauratorski rekonstrukcji kolorystyki elewacji przyrynkowej kamienicy mieszkalno-usługowej w Trzebiatowie, Rynek 15, dz. nr 196, obręb 0005, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie kamienica - zabytek nr 13 (DZ-4200/45/O/98/99) teren Starego Miasta zabytek nr 72 (Kl.V.-0/54/55).

Kamienica w Trzebiatowie. (format:  pdf, rozmiar:  2,39 MB)


Rodzaj trzech osiągnięć: - w zakresie konserwacji zabytków wraz  z projektem i dokumentacją.

W każdym przypadku naukowego osiągnięcia i autorstwa znaczącej realizacji konserwatorskiej w fazie przygotowawczej prac wykonano badania historyczne, architektoniczne, program prac konserwatorskich i restauratorskich, a na bazie prac przygotowawczych wykonano projekt konserwacji, restauracji, przebudowy, adaptacji.  W każdym przypadku opracowano program prac zabezpieczających, konserwatorskich, restauratorskich w celu zachowania autentyku zabytku oraz przywrócenie pierwotnych cech wystroju wnętrz.


Pałac w Nadarzynie - zabytek nr 292. Projekt budowlano - konserwatorski. Roboty konserwatorskie, restauratorskie i przebudowa pałacu na Centrum Edukacji Kulinarnej 2017.

Neogotycki zespołu pałacowo-parkowego w Nadarzynie do nowej funkcji - Centrum Edukacji Kulinarnej pozwoli na przywrócenie świetności bryły architektonicznej  oraz oryginalnego wystroju klatki schodowej, sztukaterii w sali balowej, renowacji oryginalnej stolarki i snycerki.

Prezentacja dotycząca projektu "Pałac w Nadarzynie". (format:  pdf, rozmiar:  3,73 MB)

Pałac w Nadarzynie - zgoda na publikację. (format:  pdf, rozmiar:  147 KB)


Projekt wykonawczy konserwatorsko-restauratorski przy budynku kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie, pl. Świętego Ducha 2, dz. nr 444_ prace 2018-2020.

Kościół Ducha Świętego w Stargardzie (rej. zab. nr A-347) jest wybitnym przykładem neogotyckiej protestanckiej fary wzniesionej w formie pseudo-bazyliki i wykonanej z czerwonej cegły, postawionej na granitowych fundamentach i granitowym cokole.  Projekt konserwatorski obejmował: restaurację i konserwację autentycznej substancji, rekonstrukcję kolorystyki wnętrza, malatury i detalu architektonicznego, usunięcie awarii fundamentów i przesunięcie ścian południowej zakrystii.

Projekt wykonawczy konserwatorsko-restauratorski przy budynku kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie. (format:  pdf, rozmiar:  6,55 MB)


Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie (zab. nr A-106)_ 2017-2018.

W żelbetowym kościele o proweniencji modernizmu z elementami niem. neoromanizmu i secesji wykonano projekty remontu konserwatorskiego dot. konserwacji i restauracji masywu wieżowego, elewacji, rekonstrukcji kolorystyki protestanckiego wnętrza w stylistyce cesarsko-pruskiej, opracowano projekt plastyczno-architektoniczno-konserwatorski aranżacji wnętrza i elementów wyposażenia oraz wieżowego zegara. Celem było zabezpieczenie zabytkowej substancji, konserwacja, restauracja murów, detalu i przywrócenie oryginalnego wyrazu plastycznego betonowych elewacji.

Projekt remontu konserwatorskiego Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. (format:  pdf, rozmiar:  13,25 MB)