Ankietyzacja

Ankieta Studenta/Doktoranta jest narzędziem oceny jakości procesu dydaktycznego. Jest to opinia studentów oraz uczestników studiów doktoranckich na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Ankietyzacja jest przeprowadzana w formie elektronicznej. Wzory kwestionariuszy ankiet są jednakowe dla całej Uczelni, w celu umożliwienia analizy i porównania wyników z przeprowadzonego badania. Ułożone są pod kątem aktualnych założeń oraz wymagań oceny procesu dydaktycznego, organizacji i funkcjonowania Uczelni.

Ankieta Studenta/Doktoranta dostępna jest do wypełnienia dwa razy w roku: pod koniec lub po zakończeniu semestru zimowego oraz pod koniec lub po zakończeniu semestru letniego i dotyczy oceny zajęć dydaktycznych odbywających się w tych semestrach. Dostęp do ankiet jest ograniczony czasowo, po wyznaczonym terminie nie ma już możliwości wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy”. Pomimo tego, że wypełniają ją Państwo ze swojego konta, ankieta jest w pełni anonimowa. Odpowiedzi, które Państwo wprowadzają są przetwarzane przez system w ten sposób, że na zestawienie zbiorcze trafiają tylko same odpowiedzi bez danych o wypełniającym. Nie ma więc możliwości sprawdzenia kto jak kogo ocenił.

Wyniki ankietyzacji studentów/doktorantów po zatwierdzeniu przez prorektora ds. kształcenia są przekazywane dziekanowi, który zobowiązany jest do przekazania ich kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Po zapoznaniu się z wynikami ankietyzacji kierownik jednostki organizacyjnej wydziału przekazuje dokumenty do wglądu ocenionemu nauczycielowi akademickiemu.

Procedurę zasad prowadzenia procesu ankietyzacji na uczelni reguluje Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 8 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Zarządzenie 8/2020 do pobrania (format:  pdf, rozmiar:  12,29 MB)

natomiast wzory ankiet reguluje Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 10 z dnia 16 stycznia 2020

Zarządzenie 10/2020 do pobrania (format:  pdf, rozmiar:  9,65 MB)

Instrukcja wypełniania ankiety:

1. Po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy” należy wybrać „Ankieta Studenta/Doktoranta”. Pojawią się dostępne ankiety. W celu wypełnienia ankiety należy nacisnąć na żółty napis „wypełnij”.

Punkt 1 instrukcji - po zalogowaniu się do E-dziekanatu w zakładce „Ankiety/Egzaminy” należy wybrać „Ankieta Studenta/Doktoranta”. Pojawią się dostępne ankiety. W celu wypełnienia ankiety należy nacisnąć na żółty napis „wypełnij”.

2. W kolejnym oknie widoczne będą dostępne ankiety. Ankiety przygotowane są dla każdej formy zajęć z każdego przedmiotu, na który uczęszczali Państwo w danym semestrze. Jeśli kilka form zajęć było prowadzonych przez tego samego nauczyciela, jego nazwisko będzie widniało w kilku ankietach. W celu wypełnienia ankiety z danej formy zajęć należy nacisnąć na żółty napis.

W kolejnym oknie widoczne będą dostępne ankiety. Ankiety przygotowane są dla każdej formy zajęć z każdego przedmiotu, na który uczęszczali Państwo w danym semestrze. Jeśli kilka form zajęć było prowadzonych przez tego samego nauczyciela, jego nazwisko będzie widniało w kilku ankietach. W celu wypełnienia ankiety z danej formy zajęć należy nacisnąć na żółty napis.

 

3. Po wybraniu danej formy zajęć wyświetli się ankieta. Jest ona taka sama dla każdego przedmiotu oraz formy zajęć i składa się z dwóch części:

  • frekwencja Studenta na zajęciach;
  • ocena nauczyciela i zajęć – bardzo ważny jest punkt 4, czyli Państwa uwagi i wskazówki, zarówno te pozytywne jak i krytyczne. Zostaną one przedstawiane zarówno ocenionemu nauczycielowi akademickiemu jak i kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Proszę wyrazić swoją opinie, ankieta jest anonimowa.

Po wypełnieniu ankiety najlepiej ją zapisać.

Po wybraniu danej formy zajęć wyświetli się ankieta. Jest ona taka sama dla każdego przedmiotu oraz formy zajęć i składa się z dwóch części: frekwencja Studenta na zajęciach; ocena nauczyciela i zajęć – bardzo ważny jest punkt 4, czyli Państwa uwagi i wskazówki, zarówno te pozytywne jak i krytyczne. Zostaną one przedstawiane zarówno ocenionemu nauczycielowi akademickiemu jak i kierownikowi jednostki organizacyjnej wydziału ocenianego nauczyciela akademickiego. Proszę wyrazić swoją opinie, ankieta jest anonimowa. Po wypełnieniu ankiety najlepiej ją zapisać.

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie ankiety Studenta/Doktoranta polecam kontakt mailowy: Arkadiusz.Polewka@zut.edu.pl

 

dr inż. arch. Arkadiusz Polewka, pełnomocnik dziekana WA ds. ankietyzacji