Program Power

Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej

(PROJEKT POWR.03.05.00-00-PU13/19-00)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.04.2020 r. - 30.09.2023 r.

Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej jest to projekt finansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest trwałe wprowadzenie do programów kształcenia ZUT problematyki Projektowania Uniwersalnego jako odpowiedzi na wyzwania wynikające z programu rządowego Dostępność+ oraz nowej Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kierownikiem projektu dr inż. arch. Katarzyna Krasowska (WA), natomiast kierownikiem merytorycznym projektu dr inż. arch. Adam Zwoliński (WA).


W ramach zadań projektu zostało utworzone Symulatorium Dostępności - laboratoryjny ośrodek międzywydziałowy, w skład którego wchodzą:
dr inż. arch. Adam Zwoliński (WA) - Kierownik Symulatorium Dostępności
dr inż. arch. Katarzyna Krasowska (WA) - Koordynator ds. Projektowania Uniwersalnego
dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT (WE) - Specjalista ds. Cyfryzacji
mgr inż. arch. Katarzyna Florysiak - Specjalista Symulatorium Dostępności
Więcej informacji na stronie: http://symulatorium.zut.edu.pl/