Sprawozdania i raporty

Ankieta kandydata na studia wyższe Wydział Architektury ZUT sem. zimowy 2022-2023


Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury, rok akademicki 2021/2022

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury, rok akademicki 2021/2022 (format:  pdf, rozmiar:  13,54 MB)


Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury (kandydaci), rok akademicki 2021/2022


Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury, rok akademicki 2020/2021

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury, rok akademicki 2020/2021 (pdf) (format:  pdf, rozmiar:  1,59 MB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Architektury, rok akademicki 2020/2021 (word) plik dostępny cyfrowo (format:  doc, rozmiar:  324 KB)


Sprawozdanie z ankiety uczelni wydziału WA za rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy


Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów ZUT w Szczecinie Wydziału Architektury, rok akademicki 2019/2020.

Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów ZUT w Szczecinie Wydziału Architektury, rok akademicki 2019/2020. (format:  pdf, rozmiar:  33 MB)


Sprawozdanie z ankiety uczelni wydziału WBiA za rok akademicki 2019/2020