Rady Dyscyplin Naukowych

Architektura

Imię i Nazwisko

 

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT

dr inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT

 dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski

dr inż. arch. Izabela Kozłowska

dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka