dr Agata Kosmacz

Kampania społeczna Słyszę Dobre Dźwięki

Kampania społeczna Słyszę Dobre Dźwięki jest organizowana przez Filharmonię Szczecińską im. M. Karłowicza od 2016 roku. Stawia sobie ona za zadanie zintegrowanie różnych aspektów kultury muzycznej, audiosfery życia codziennego, oraz ekologii dźwięku. Grupy docelowe różniły się w zależności od wybranej platformy na które kampania była podzielona: Dźwiękowisko dla odbiorców przedszkolnych, Szkolna Strefa Harmonii dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, Miejska Strefa Harmonii i koncert specjalny Nastaw Uszy dla mieszkańców Szczecina akonferencja Usłysz Przyszłość – Wyzwania Ekologii Akustycznej miała zasięg ogólnopolski.

Projekt graficzny obejmował opracowanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotki, folderu, wydawnictwa zwartego, graficznego zapisu partytury oraz banerów i materiałów internetowych. Motywem przewodnim tej edycji Kampanii SDD był taktylny aspekt dźwięku; możliwość zapisu wrażeń dotykowych z jednej strony oraz graficzna notacja muzyczna z drugiej. Specyfika działań poszczególnych platform kampanii spięta została spójnym opracowaniem graficznym poszczególnych ich składowych.

Link do kampanii: Słyszę Dobre Dźwięki - Filharmonia w Szczecinie

Przewodnik: Przewodnik do kampanii. (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB)