dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

Konserwacja wieży widokowej w Cedyni - 2017 r.

Rewaloryzacja monumentu będącego unikalnym elementem panoramy Cedyni i okolic. Zastosowano autorski program prac konserwatorskich uwzględniających detal architektoniczny i rzeźbiarski. Analizy krajobrazowe i pola widoczności przeprowadzono w wirtualnym modelu przestrzennym 4D. Podjęte działania projektowe wpłynęły na podniesienie standardu ekspozycji zabytku.

Projekt konserwacji wieży widokowej w Cedyni (format:  pdf, rozmiar:  884 KB)


Remont i konserwacja Sali Rycerskiej i Owalnej w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - 2019 r.

Projekt konserwacji unikalnych i najbardziej reprezentacyjnych wnętrz mieszczących się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Pracom konserwatorskim poddane zostały oryginalne detale rzeźbiarskie drewnianej stolarki oraz malatury. Do rozwiązania iluminacji wnętrz wykorzystano wirtualny model 3D.