dr hab. Blekiewicz Zbigniew, prof. ZUT

KONFRONTACJE SZTUKI - wystawa, „Locus II”, to obraz olejny na płótnie, o wymiarach 70 x 90 cm., inspirowany atmosferą pejzażu, przedstawia relacje w obserwowanej rzeczywistości doprowadzone do granicy malarstwa abstrakcyjnego - 2018 r.

„Locus II”, to obraz olejny na płótnie, o wymiarach 70 x 90 cm., inspirowany atmosferą pejzażu, przedstawia relacje w obserwowanej rzeczywistości doprowadzone do granicy malarstwa abstrakcyjnego. Obraz prezentowany był w trzeciej części konkursu „W poszukiwaniu przestrzeni“ - Konfrontacje Sztuki – w galerii „Test” Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.

KONFRONTACJE SZTUKI to ogólnopolski konkurs artystyczny składający się z trzech wystaw. Celem jest prezentacja współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych w formie konfrontacji najnowszych idei sztuki w dziedzinach: rysunku, grafiki, malarstwa i rzeźby. Pomysłodawcą i kuratorem Konfrontacji Sztuki był Apoloniusz Węgłowski, kurator programowy Galerii Test. Na konkurs wpłynęło 996 prac, zakwalifikowanych zostało 87 artystów. W trzeciej wystawie wzięło udział 43 artystów. Wystawa odbyła się w okresie 19.12.2018 - 18.01.2019.

Konfrontacje sztuki, katalog. (format:  pdf, rozmiar:  606 KB)

Konfrontacje sztuki, protokół. (format:  pdf, rozmiar:  671 KB)

Opis wystawy konfrontacje sztuki 1. (format:  docx, rozmiar:  16,73 KB)

Opis wystawy konfrontacje sztuki 2. (format:  docx, rozmiar:  841 KB)

 

 


„Locus I”, „Locus III”, obrazy olejne na płótnie o wymiarach 23 x 26 cm., prezentowane w ramach konkursu 11. Triennale Małych Form Malarskich w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu - 2019 r.

„Locus 1”, „Locus 3”, to dwa obrazy olejne na płótnie o wymiarach 23 x 26 cm., stanowiące dyptyk będący interpretacją pejzażu na pograniczu kompozycji abstrakcyjnej. Obrazy zaprezentowane zostały w ramach konkursu 11. Triennale Małych Form Malarskich w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.

Triennale to cykliczny ogólnopolski konkurs prezentujący poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej konfrontacji różnych postaw i sposobów wypowiedzi. Organizatorzy pozostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne ograniczenie to wymiary pracy do 600 cm2. Jury do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 302 prace 165 artystów. Wystawa odbyła się w dniach 6.09. - 3.11.2019.