mgr inż. arch. Szymon Olbrychowski

Pomnik poświęcony Pamięci Pisarki Moniki Szwai - 2018 r.

AUTORZY: Agnieszka Rek-Lipczyńska, Jerzy Lipczyński, Szymon Olbrychowski.

Pomnik poświęcony Pamięci Pisarki Moniki Szwai w Szczecinie Park Wolności Podjuchy został zrealizowany przez zespół projektowy pracowników Wydziału Architektury ZUT w ramach Budżetu Obywatelskiego na podstawie uchwały Rady Osiedla Podjuchy. Celem projektu było opracowanie i wykonanie formy rzeźbiarsko - architektonicznej obrazującej twórczość literacką szczecińskiej pisarki.


Domy z Kart - 2017 r.

AUTORZY: Jerzy Lipczyński, Szymon Olbrychowski.

Domy z Kart to praca zrealizowana w ramach cyklicznego międzynarodowego festiwalu Spoiwa Kultury, jako wielkogabarytowa, ażurowa instalacja rzeźbiarska o wym. 30x2x4m, o charakterze czasowym w centrum Szczecina. Zbudowana z 300 błękitnych drewnianych ram szklarniowych o wym.1,8x2m, połączonych w trójkątne moduły przestrzenne,ustawiane jedne na drugim na zasadzie domu z kart. Praca jest wynikiem podejmowanych działań zespołu badawczego pracowników WA ZUT dot. rewitalizacji społecznej przez sztukę osób bezdomnych i młodzieży z ośrodka Monar w Babigoszczy.


Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Łąka Społeczna 2.0 przy Teatrze Kana w Szczecinie tzw. Łąką Kany - 2021 r.

AUTORZY: Szymon Olbrychowski.

Autorstwo zwycięskiego projektu "Społeczna Łąka 2.0" w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 przeznaczonego do realizacji. Projekt łączy elementy architektury krajobrazu, designu i działań kulturalnych dla realizacji celów innowacji społecznej. Jest to ogólnodostępna przestrzeń dedykowana instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym dla działań o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.


Realizacja pomnika Stargardzianie - Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 2019 r.

AUTORZY: Agnieszka Rek-Lipczyńska, Jerzy Lipczyński, Szymon Olbrychowski.

Pomnik Patriotycznego wraz z zagospodarowaniem terenu Stargardzie wytypowany do realizacji na drodze ogólnopolskiego konkursu arch.-rzeźbiarskiego. W swojej idei nawiązuje do niepodległości przedstawionej jako symboliczna „droga do wolności” zbudowana ze stu linii uzyskanych na zasadzie relacji puste-pełne, która po 30 metrach wypiętrza się w górę na wys. 6 m. Na ryflowanej powierzchni została uwypuklona sylweta orła oraz polska flaga.