Lista otwartych przewodów doktorskich

Imię i NazwiskoTytuł rozprawyPromotorData otwarcia przewodu doktorskiego
mgr inż. arch. Agnieszka Kruszko Możliwości rewitalizacji terenów przyszkolnych w kontekście współczesnych trendów projektowych  na przykładzie wybranych szkół podstawowych z terenu Szczecina

prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski.   

Promotor pomocniczy: - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka.

11.2013
mgr inż. arch. Marek Ostrowski Problem identyfikacji terytorialnej w kształtowaniu zabudowy wielorodzinnej Szczecina dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT 10.2014
mgr inż. arch. Robert Mazur Szczecińska twórczość Adolfa Thesmachera na tle kierunków architektury XX wieku w Niemczech

prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski.   

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT.

01.2015
mgr inż. arch. Agnieszka Lamprecht Westend w Szczecinie – oddziaływanie piękna architektury klasycznej

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski.

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska.

11.2017
mgr inż. arch. Antoszczyszyn Marek             Koncepcje kształtowania przestrzeni publicznej w okresie III Rzeszy Niemieckiej dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT 11.2017
mgr inż. arch. Agnieszka Ratajewska Metoda integracji przeciwdziałań powodzi w planowaniu przestrzennym na przykładzie dorzecza Odry

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki.    

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
02.2017
mgr inż. arch. Jakub Fidor Wpływ biernych systemów konwersji energii słonecznej na architekturę pasywnych domów jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnianego

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT.    

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Leszek Świątek
12.2017
mgr inż. arch. Natalia Paszkowska-Kaczmarek Problem mimesis w architekturze w dobie morfogenetycznych cyfrowych narzędzi projektowania dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT 12.2017
mgr inż. arch. Michał Golański Problem implementacji drewna w realizacji form swobodnych w architekturze początku XXI wieku dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT 12.2017
mgr inż. arch. Adriana Szubryt-Obrycka Kształtowanie centrów interwencyjnych na obszarach zurbanizowanych

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT    

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Klara Czyńska , prof. ZUT                

12.2017
mgr inż. arch. Eliza Goczyńska Powtarzalność a indywidualność w architekturze domów jednorodzinnych na przedmieściach Szczecina dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT 12.2017
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz Twórczość architektoniczna Zbigniewa Abrahamowicza

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT.    

05.2018
mgr inż. arch. Kamila Nowak Architektura obiektów biurowych w Szczecinie w latach 1989-2018 i jej rola w rozwoju przestrzennym miasta dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 07.2018
mgr inż. arch. Danuta Konieczna Architektura zmiennofunkcjonalna domów jednorodzinnych prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski 10.2018

mgr inż. arch. Beata Iżykowska    

Architektura pokoju szpitalnego a jakość przestrzeni prywatnej pacjenta dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT 01.2019

mgr Waldemar Jędryka

Więźby częściowo otwarte w kościołach Pomorza Zachodniego

(prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman )

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski. 

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska.

02.2019

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel   

Współczynnik koncentracji kategorii cechy zabudowy miejskiej jako uzupełnienie badań Metodą Diagramu Ciągłości prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki 03.2019

mgr inż. arch. Katarzyna Bolewska / Myślińska

Model kształtowania przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i niedowidzących dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT 03.2019

mgr inż. arch. Kinga Cichocka

Odrzańska oś rozwoju przemysłowego Szczecina i jej znaczenie współczesne prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 04.2019

mgr inż. arch. Magdalena Zych

Nowe tendencje w funkcjonowaniu szkół wyższych a urbanistyka i architektura ośrodków akademickich
dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT 2019
mgr inż. arch. Anna Pazdur-Czarnowska Sztuka i architektura w dobie mediów informatycznych – rola interaktywności w kształtowaniu wnętrza miejskiego dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT.      04.2019

mgr inż. arch. Małgorzata Maria Gościniak

Typy podmiejskiej urbanizacji mieszkaniowej Szczecina po 1989 roku

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska.  

04.2019