Informacje bieżące

Zasady funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Architektury 02.04.2021 08:15

Przypominamy o wprowadzeniu zasad obsługi studentów w dziekanacie Wydziału Architektury:
  • wizyty w dziekanacie powinny odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach. Z powodu epidemii COVID – 19 prosimy o wcześniejszą telefoniczną zapowiedź wizyty, w związku z pracą zdalną: Magdalena Andrzejak 91 449-56-73,  Marzena Malucha 91 449-59-92;
  • komunikacja powinna odbywać się z wykorzystaniem drogi elektronicznej (wiadomości e-mail z załączonymi skanami dokumentów, wysłane z poczty e-mail ZUT) i kontaktu telefonicznego. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
  • przypominamy, że podczas wizyty w dziekanacie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz należy zachować zalecaną przepisami odległość między osobami w jednym pomieszczeniu.


Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w dziekanacie m.in. w poniższych sprawach:

  • zaświadczenie o studiowaniu – na prośbę mailową studenta wysłaną z poczty e-mail ZUT, zaświadczenie dostarczone będzie listownie lub mailowo (skan);
  • legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.