Informacje bieżące

XII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” 04.03.2021 13:09

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski.

Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie Konkursu można przesyłać  do dnia 30 czerwca 2021 r. na adres Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. Wyniki konkursu poznamy w październiku br. podczas uroczystości wręczenia nagród.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim (format:  pdf, rozmiar:  616 KB)

Formularz zgłoszeniowy konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim (format:  doc, rozmiar:  87 KB)

Plakat konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim w roku 2020