Informacje bieżące

Stanisław Czujkowski laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina 2022 za najlepszą pracę naukową. 28.10.2022 09:02

W dniu 26 listopada mgr inż. arch. Stanisława Czujkowski, pracownik naszego Wydziału, za swoją pracę magisterską "Inkubator Sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie", otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina 2022 za najlepsza pracę naukową. Promotorem pracy był dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT.

 

Jak podaje Biuro Prezydenta Szczecina: „ Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów realizowane w ramach programu pn. "Akademicki Szczecin" są ważnym elementem wzmacniającym rozwój szczecińskiej nauki.(…) Wsparcie najlepszych i najzdolniejszych studentów przyczyni się do budowania innowacyjności miasta i regionu, a dla studentów i doktorantów będzie jednocześnie nagrodą za trud włożony w działalność naukową oraz motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników”.