Informacje bieżące

Projekt dyplomowy pracownika WA w finale Inspireli Awards. 06.09.2022 13:54

Projekt magisterski „Inkubator Sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie” autorstwa Stanisława Czujkowskiego znalazł się w finale konkursu „Inspireli Awards” (7th Annual). Projekt powstał w 2021 r. pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio, prof. ZUT. Stanisław Czujkowski od 2021 r. jest pracownikiem Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Architektury ZUT.

 

Tematem podjętym w projekcie było stworzenie multifunkcyjnej przestrzeni w centrum Szczecina, działającej na zasadach rezydentury czasowej artystów, przedsiębiorców i twórców. Budynek ma rozwiązać istniejący problem absolwentów uczelni artystycznych i technicznych, polegający na braku zaplecza, wiedzy i wsparcia potrzebnego do stworzenia i wprowadzenia swojego produktu na rynek lub braku przestrzeni do tworzenia sztuki. Obiekt ma być miejscem stwarzającym ludziom kreatywnym możliwość zrealizowania własnych pomysłów związanych z działalnością w obszarze szeroko rozumianego sektora kreatywnego i działań innowacyjnych. Obiekt ma również wpłynąć pozytywnie na proces aktywizacji społecznej, dając mieszkańcom możliwość rozwoju oraz platformę umożliwiającą spotkania, wymianę poglądów, współpracę nie tylko między rezydentami, ale również ludźmi kreatywnymi, czemu służyć ma szeroki program przestrzeni wspólnych i terenów zielonych.

 

Projekt dyplomowy naszego Studenta w finale Inspireli Awards.