Informacje bieżące

Premiera dramatu dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio prof. ZUT - pt. „Toksyny” 04.01.2021 10:29

10 grudnia 2020 r. w Teatrze Jarosławskiego Instytutu Sztuki (Rosja) odbyła się premiera dramatu Krzysztofa Bizio pt. „Toksyny”. Reżyserem spektaklu jest Elena Nikiforowa. Kolejny pokaz miał miejsce 24 grudnia, a następne spektakle będą prezentowane już w styczniu (bilety zostały w całości zakupione). Należy podkreślić, że spektakle odbywają się pomimo obostrzeń związanych z występowaniem COVID-19.    

„Toksyny” to dramat Krzysztofa Bizio powstały w 2002 r. W Polsce był on prezentowany m.in. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi (reż. W. Saniewski), oraz został zrealizowany dla potrzeb Teatru Telewizji (reż. Anna Augustynowicz). Dramat miał także kilka realizacji zagranicznych, z których ostatnią była ukraińska premiera w październiku 2019 r. w Teatrze Dramatu i Komedii na Lewym Brzegu Dniepru. W przygotowaniu znajduje się kolejna rosyjska realizacja dramatu, która odbędzie się Teatrze Odin w Krasnodarze.

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Architektury w stopniu profesora ZUT, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania.  

 

Plakat dramatu "Toksyny" Krzysztofa Bizio