Informacje bieżące

Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2021 - konkurs architektoniczny 08.02.2021 08:00

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu architektonicznego na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP, organizowanego przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

 

Terminy

16.04.2021 - dostarczenie prac

24-27.06.2021 - konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami

26.06.2021 - prezentacja prac finałowych

27.06.2021 - wręczenie nagrody

 

Regulamin Nagrody BDA-SARP (format:  PDF, rozmiar:  839 KB)