Erasmus

ERASMUS i inne programy wymiany studenckiej

Strona główna ERASMUS+ ZUT

Program Erasmus, którego nazwa pochodzi od imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o tworzeniu europejskiej mobilności studentów. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Przeznaczony jest przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W latach akademickich 2007/2008 – 2013/2014 Erasmus był częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme). Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna). Na danym stopniu studiów wyjechać można maksymalnie na 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie). Oznacza to, że ta sama osoba może ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte są również dla absolwentów uczelni – do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendialne na wyjazdy studentów w roku 2018/2019 w ramach programu Erasmus+ są sztywne i obowiązują we wszystkich polskich uczelniach. Uczelnia nie ma możliwości wypłacenia niższej stawki, nie może też jej zwiększyć (nawet jeśli dysponuje niewykorzystanymi środkami). Stawki stypendialne określone zostały przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały przez KE na grupy w zależności od kosztów utrzymania:

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz 2019/2020
                 KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania500 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy450 EUR
GRUPA 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja400 EUR

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobierające stypendium socjalne) mogą ubiegać się o dodatkowe 200 euro na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni. Zasada ta dotyczy jedynie wyjazdów na studia.

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz 2019/2020
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania600 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od roku 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja500 EUR

UWAGA: Osoby niepełnosprawne (orzeczony stopień niepełnosprawności) mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów.

Tak jak w poprzednim programie, w Erasmusie+ wyjazdy na studia możliwe są tylko do tych uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy. Aktualnie podpisane są umowy z następującymi uczelniami:

 • Belgia, KU Leuven
 • Czechy, Brno University of Technology
 • Czechy, Mendel University in Brno (wymóg językowy B2)
 • Dania, VIA University College Horsens (wymóg językowy B2)
 • Francja, Ecole Nationale Superieure d'Architecture Montpellier
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (wymóg językowy: ES B1)
 • Hiszpania, Universidad CEU Pablo Madrid
 • Hiszpania, Universidad de Malaga
 • Hiszpania, Universidad Politecnica de Valencia (ETSA) (wymóg językowy ES B2)
 • Holandia, Saxion University of Applied Sciences (wymóg językowy B2)
 • Łotwa, Riga International School of Economics and Business Administration
 • Niemcy, Hochschule Bochum (wymóg językowy EN/DE B2)
 • Niemcy, Technische Universitat Dortmund
 • Niemcy, Technische Universitat Dresden
 • Niemcy, Universitat Kassel
 • Niemcy, Hochschule Wismar (wymóg językowy EN B2)
 • Niemcy, Fachhochschule Lubeck (wymóg językowy DE B1/2)
 • Niemcy, Bauhaus Universitat Weimar (wymóg językowy DE B1/B2, EN B2)
 • Portugalia, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lisbona (wymóg językowy EN B2, PT B2)
 • Portugalia, Universidade Catolica Portuguesa, P LISBOA01, Viseu
 • Turcja, Gazi University, Ankara 
 • Turcja, TOBB University of Economics and Technology, Ankara
 • Turcja, Izmir University of Economics
 • Węgry, Szent Istvan University HU GODOLLO01

 

Jeśli na liście brakuje uczelni, do której chcielibyście wyjechać, prosimy o kontakt z mgr inż. arch. Piotr Gradziński, e-mail: Piotr.Gradzinski@zut.edu.pl

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w programie ERASMUS+ znajdziecie na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus.html