Kierunek Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia

Projektowanie Wnętrz i Architektury Otoczenia to studia inżynierskie łączące projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów architektury. Architekt wnętrz i otoczenia to profesjonalista w zakresie kształtowania najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego. Jeżeli posiadasz zdolności rysunkowe powiązane z wnikliwą obserwacją rzeczywistości, interesujesz się architekturą wnętrz i wzornictwem lub jesteś pasjonatem przenikania się architektury z naturą – to idealny kierunek dla Ciebie. Kadrę kierunku PAWiO tworzą nauczyciele akademiccy z zakresu sztuk pięknych i architektury.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury, student otrzymuje tytuł – inżynier. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł – magister inżynier. Umożliwia to samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach wraz ich najbliższym otoczeniem oraz małej architektury, a także mebli oraz innych ciekawych rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, galeriach, przestrzeniach otwartych jak również w domach prywatnych.