Wydział Architektury

PRZYSZŁOŚĆ PODĄŻA ZA FORMĄ (FUTURE FOLLOWS FORM)

Motto Wydziału Architektury jest wyrazem świadomości wyzwań przyszłości świata, w którym żyjemy. To, w jaki sposób kształtujemy i będziemy kształtować nasze otoczenie – wnętrza, budynki, a w końcu miasta i krajobraz zdeterminuje naszą przyszłość. Architektura to sztuka kształtowania środowiska życia człowieka, czyli tworzenia przestrzeni zbudowanej służącej człowiekowi. Architektura łączy nauki inżynieryjne i sztuki plastyczne. Narzędziem wyrazu kreacji architektonicznej jest projekt. Projekty sztuki użytkowej, architektoniczne i urbanistyczne dotyczą bardzo szerokiego spektrum zagadnień – estetycznych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych oraz społecznych. Takie projekty tworzymy na Wydziale Architektury!

Architekt posiada rozległą wiedzę z zakresu budownictwa, a jednocześnie zdolności manualne, pozwalające wyrazić mu swój zamysł w postaci rysunku, modelu bądź rzeczywistości wirtualnej. Zawód architekta cieszy się społecznym zaufaniem. Architekt kreując bliższe i dalsze otoczenie tworzy zatem formę naszej przyszłości. Cała ta historia dzieje się tutaj, na Wydziale Architektury – bądź częścią niej!