Rady i komisje

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia na okres od 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2024 r.

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych na okres od 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2024

dr Arkadiusz Polewka

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich Wydziału Architektury ZUT na okres od 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2024 r.

mgr inż. arch. Marek Ostrowski

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej na okres od 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2024

mgr inż. arch. Piotr Gradziński

 

Pełnomocnik dziekana ds. systemów POL-on i panel.zut.edu.pl

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

 

Wydziałowy koordynator ECTS

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres od 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2024

dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

 

Decyzje o przyznaniu świadczeń stypendialnych i zapomóg

Dziekan Wydziału. W związku z tym, komisji stypendialnej nie powołuje się.

 

Przedstawicielka Wydziału Architektury w komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów na kadencję 2020-2024

dr inż. arch. Halina Rutyna

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów na kadencję 2020-2024

dr inż. arch. Karol Kowalski

 
Kolegium opiniodawczo-doradcze dziekana w składzie:

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT

dr hab. Monika Szpener, prof. ZUT

dr inż. arch. Katarzyna Krasowska

dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

 

Komisja programowa kierunków kształcenia na WA

dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT – przewodniczący

mgr inż. arch. Tomasz Samborski – interesariusz zewnętrzny na prawach członka

student mgr inż. Krzysztof Kogut – przedstawiciel Samorządu Studenckiego na prawach członka

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT - członek

dr hab. Bogusława Koszałka, prof. ZUT - członek

dr hab. Monika Szpener, prof. ZUT - członek

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska – członek

dr inż. arch. Piotr Gradziński - członek

dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska - członek

dr inż. arch. Izabela Kozłowska - członek

dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska – członek

mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz - członek

mgr inż. arch. Alicja Świtalska – członek

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT – pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia - przewodnicząca

dr Arkadiusz Polewka – pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

dr hab. Renata Jackowiak, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT

dr inż. arch. Leszek Świątek

stud. Mateusz Freidenberg - przedstawiciel samorządu studenckiego WA

przedstawiciel samorządu doktorantów WA

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - Przewodniczący

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

dr hab. Bogusława Koszałka, prof. ZUT

dr hab. Monika Szpener, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

 

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń:

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT – Przewodniczący

dr hab. Zbigniew Blekiewicz, prof. ZUT

dr hab. Renata Jackowiak, prof. ZUT

dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT

dr inż. arch., inż. budownictwa Olga Kopczyńska

 
 
Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021:

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT

mgr inż. arch. Klaudia Janiszewska-Ostrowska – przedstawiciel doktorantów