Skład rady programowej

Dziekan Wydziału Architektury powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia w składzie: