Skład wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich

Uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka nr 03/20 z dnia 28.09.2020 r. została powołana Komisja Doktorska Wydziału Architektury w składzie:
Imię i Nazwisko
 dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT
dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT
dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT
dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk
dr inż. arch. Leszek Świątek - sekretarz