Lista studentów studiów doktorskich

Lista studentów studiów doktorskich  w dyscyplinie „architektura i urbanistyka”  kontynuujących pracę nad doktoratem.

 

Imię i NazwiskoOpiekun naukowy

mgr inż. arch. Marta Banachowicz

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT

mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

mgr inż. arch. Aleksandra Kuśmierek

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

mgr inż. arch. Dominika Jackowski       

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki  

mgr inż. arch. Volha Kur (vel Konopliova)

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT