Kierunek Architektura

Kształcenie na kierunku Architektura przygotowuje do pełnienia zawodu architekta. Absolwent tego kierunku otrzymuje jedno z najbardziej wszechstronnych wykształceń na rynku zawodowym. Kształcenie na kierunku architektura prowadzimy na pierwszym i drugim stopniu studiów (S1 i S2). Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów projektowych, inżynieryjnych i artystycznych.

Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów student uzyskuje tytuł - inżynier architekt. Uprawnia go to, m.in. do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł - magister inżynier architekt. Będzie on mógł pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, m.in. uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Absolwent kierunku Architektura otrzymuje szeroką interdyscyplinarną wiedzę dającą wiele możliwości na rynku pracy i umożliwiającą podjęcie pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z architekturą, inżynierią, procesem inwestycyjnym i sztuką.